Gå til indhold

Mistanke om stofmisbrug

Filmen handler om Amalie, der er under mistanke for stofmisbrug og pædagogernes ønske om at lave en rusmiddeltest. Kan personalet tvinge Amalie til en rusmiddeltest?

Amalie er anbragt på Flintegården, der er en døgninstitution for unge mellem 14-22 år bl.a. med misbrugsproblematikker. Institutionen anvender rusmiddeltest, og Amalie har ved sin anbringelse givet et generelt samtykke til, at personalet kan teste hende. Amalie har netop været hjemme på weekend. Hendes mor har ringet til institutionen og fortalt, at hun har været i byen hele lørdag nat, og at hun virker påvirket af stoffer. Pædagogerne ønsker at foretage en rusmiddeltest af Amalie, men hun nægter.

Spørgsmål til arbejdet med casen:

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvordan fortolker I situationen og konflikten?

 • Set fra barnets perspektiv?
 • Set fra pædagogens perspektiver?
 • Set som udenforstående?

Er der risikomomenter og hensyn, der skal tages i betragtning?

 • I forhold til barnet?
 • I forhold til pædagogen?
 • I forhold til andre børn og unge på stedet?
 • I forhold til pædagogikken på institutionen?

Hvilke pædagogiske og lovgivningsmæssige forpligtelser og muligheder kan der være i den pågældende situation?

 • Hvilke hensyn må der tages ved de lovbestemmelser, som I overvejer?
 • Hvad er det mindst indgribende indgreb over for barnet eller den unge?

Kender I til situationer fra jeres arbejde, som har fællestræk med den viste?

 • Hvilke?
 • Hvordan blev de håndteret?

Hvilke pædagogiske tiltag kunne være iværksat for at undgå, at situationen blev tilspidset?

Til diskussion.

Er der andre relevante handlemuligheder, end de angivne – hvilke, hvordan, hvorfor?

Til diskussion.

Hvordan kan/bør der følges op på situationen og problemstillingerne?

Til diskussion.

Sidst opdateret 22/03 2017