Gå til indhold

Frokost på institution

Filmen handler om Kasper, der bliver urolig og udadreagerende under en frokost. Hvordan får pædagogen skabt ro?

Kasper er for nyligt flyttet ind på en institution for børn med vidtgående handicap. Kasper er autist og har ikke noget verbalt sprog. Kasper sidder i fællesrummet sammen med de andre børn og pædagogerne og spiser frokost. Efter et stykke tid bliver Kasper urolig og rejser sig. Stine, der er nyansat, forsøger at berolige ham og får ham til at sætte sig igen.  Men pludselig begynder Kasper at råbe og slå om sig.


Spørgsmål til arbejdet med casen:

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvordan fortolker I situationen og konflikten?

 • Set fra barnets perspektiv?
 • Set fra pædagogens perspektiv?
 • Set som udenforstående?

Er der risikomomenter og hensyn, der skal tages i betragtning?

 • I forhold til barnet?
 • I forhold til pædagogen?
 • I forhold til andre børn og unge på stedet?
 • I forhold til pædagogikken på institutionen?

Hvilke pædagogiske og lovgivningsmæssige forpligtelser og muligheder kan der være i den pågældende situation?

 • Hvilke hensyn må der tages ved de lovbestemmelser, som I overvejer?
 • Hvad er det mindst indgribende indgreb over for barnet eller den unge?

Kender I til situationer fra jeres arbejde, som har fællestræk med den viste?

 • Hvilke?
 • Hvordan blev de håndteret?

Hvilke pædagogiske tiltag kunne være iværksat for at undgå, at situationen blev tilspidset?

Til diskussion.

Er der andre relevante handlemuligheder, end de angivne – hvilke, hvordan, hvorfor?

Til diskussion.

Hvordan kan/bør der følges op på situationen og problemstillingerne?

Til diskussion.

Sidst opdateret 22/03 2017