Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Voksenansvar for børn og unge > Dilemmafilm og cases > Aflevering af mobiltelefon ved sengetid

Aflevering af mobiltelefon ved sengetid

Filmen handler om Isabella, der på trods af husregler ikke vil aflevere sin mobiltelefon til personalet ved sengetid. Må personalet inddrage telefonen?

Isabella har boet på døgninstitutionen Månehuset i et halvt år. I Månehuset er der i husordenen en regel om, at mobiltelefonerne skal afleveres til personalet 30. minutter før sengetid. Isabella prøver ofte at undgå at aflevere mobiltelefonen. Denne aften har hun lige snakket med hendes mor i telefonen, og hun er bekymret for sin mor. Derfor nægter hun at aflevere mobiltelefonen.

Spørgsmål til arbejdet med casen:

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvordan fortolker I situationen og konflikten?

 • Set fra barnets perspektiv?
 • Set fra pædagogens perspektiver?
 • Set som udenforstående?

Er der risikomomenter og hensyn, der skal tages i betragtning?

 • I forhold til barnet?
 • I forhold til pædagogen?
 • I forhold til andre børn og unge på stedet?
 • I forhold til pædagogikken på institutionen?

Hvilke pædagogiske og lovgivningsmæssige forpligtelser og muligheder kan der være i den pågældende situation?

 • Hvilke hensyn må der tages ved de lovbestemmelser, som I overvejer?
 • Hvad er det mindst indgribende indgreb over for barnet eller den unge?

Kender I til situationer fra jeres arbejde, som har fællestræk med den viste?

 • Hvilke?
 • Hvordan blev de håndteret?

Hvilke pædagogiske tiltag kunne være iværksat for at undgå, at situationen blev tilspidset?

Til diskussion.

Er der andre relevante handlemuligheder, end de angivne – hvilke, hvordan, hvorfor?

Til diskussion.

Hvordan kan/bør der følges op på situationen og problemstillingerne?

Til diskussion.

Sidst opdateret 22/03 2017