Gå til indhold

Dilemmafilm og cases

Se en af dilemmafilmene og skab refleksion og dialog om voksenansvar og magtanvendelse

Socialstyrelsen tilbyder en række dilemmafilm og skriftlige cases med det formål at skabe refleksion, dialog og læring om voksenansvar, forebyggelse af konflikter samt om, hvornår magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten undtagelsesvist er nødvendig som en del af den daglige omsorg for anbragte børn og unge.

Dilemmafilmene og casene er nedenfor inddelt i forskellige temaer i forhold til voksenansvarsloven.

Hver dilemmafilm og case har sin egen side. På filmsiden findes en kort beskrivelse af filmen, refleksionsspørgsmål samt en pdf-fil indeholdende casen i skriftlig form med juridiske og pædagogiske kommentarer. Socialstyrelsen har til de juridiske kommentarer fået hjælp fra Ankestyrelsen, mens konsulenter ved socialtilsynene har været behjælpelige med de pædagogiske kommentarer.

Der findes to typer dilemmafilm. En type, hvor filmen ender i et åbent dilemma, og en anden type, hvor man ser to forskellige slutninger på dilemmaet. Filmen er udformet således, at den sidste slutning er den mest hensigtsmæssige, men er ikke dermed facit for dilemmaet. Der kan være mange måder, hvorpå konflikter og dilemmaer i det daglige pædagogiske arbejde håndteres lovligt og hensigtsmæssigt.

Temaer:

Forbud mod ydmygende, nedværdigende og hånende behandling

Voksenansvar

Husorden

Rusmiddeltest

Fysisk guidning

Afværgehjælp

Fysisk magtanvendelse

Tilbageførelse

Tilbageholdelse ved og under anbringelse

Der er ikke udviklet case eller dilemmafilm, der direkte beskæftiger sig med tilbageholdelse ved eller under anbringelse.

Filmen ”Pige stukket af” vil dog kunne anvendes til en drøftelse af, om bestemmelsen om tilbageholdelse ved eller under anbringelsen kan være en af løsningerne. Filmen ”Pige vil til fest” vil ligeledes kunne anvendes til drøftelse af de muligheder, der ville være, hvis pigen var anbragt på en åben døgninstitution eller et privat opholdssted.

Tilbageholdelse og fastholdelse på delvis lukket afdeling

Undersøgelse af person og opholdsrum

Nødværge

 

 

Sidst opdateret 28/02 2017