Forside > Tværgående områder > Coronavirus på socialområdet > Testning af medarbejdere på socialområdet

Testning af medarbejdere på socialområdet

Medarbejdere, der varetager kritiske funktioner på socialområdet, kan blive testet for coronavirus ved lette til moderate symptomer. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19.

Det er nu muligt at blive testet for coronavirus, hvis man arbejder med kritiske funktioner på bl.a. socialområdet og har lette til moderate symptomer på COVID-19.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Konkret skriver Sundhedsstyrelsen bl.a.:

”Medarbejdere, der varetager kritiske funktioner i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, og som har lette til moderate symptomer forenelige med COVID-19, kan efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for COVID-19, såfremt det findes hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding (se side 5). Medarbejderen kan møde på arbejde efter negativ test for COVID-19 trods fortsat lette øvre luftvejssymptomer."

Kilde: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedssektoren, (s. 9), Sundhedsstyrelsen, 18. marts 2020. Bemærk, at retningslinjerne jævnligt opdateres.

Hent de samlede retningslinjer på Sundhedsstyrelsen.dk

Sidst opdateret 19/03 2020