Forside > Tværgående områder > Coronavirus på socialområdet > Borgere der får støtte i eget hjem

Borgere der får støtte i eget hjem

For borgere, der modtager støtte i eget hjem, kan det være en særlig udfordring at skulle forholde sig til en dagligdag med coronasmitte. På denne side kan du læse mere om, hvordan du som medarbejder kan hjælpe.

Borgere med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer kan være særligt udsatte for coronasmitte.

Flere borgere, der modtager støtte i eget hjem, vil tilhøre én eller flere af de særlige risikogrupper, der kan være i fare for alvorlig sygdom ved smitte med coronavirus, som følge af alder, kroniske sygdomme og nedsat immunforsvar. Der kan også være borgere, som kan have svært ved at forstå og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Gode råd

Vær ekstra opmærksom og opsøgende

Gruppen af borgere i eget hjem er meget bred, og der kan være stor forskel på borgernes helbred og funktionsevne. Nogle borgere kan have svært ved selv at registrere utilpashed og smerte og fortælle om det til andre. De kan derfor opleve symptomer som feber, muskelsmerter og ondt i halsen i en periode, inden det bliver opdaget.

Det er derfor vigtigt, at medarbejdere, der kommer i borgerens hjem, holder ekstra øje med symptomer og ringer til borgerens egen læge, lægevagten eller akuttelefonen ved nyopstået hoste, feber, smerter og vejrtrækningsbesvær. Lægen beslutter, om borgeren skal testes for COVID-19.

Afhængig af borgerens generelle helbredssituation og funktionsevne kan det være nødvendigt at vurdere, om borgeren selv kan overskue situationen, eller om der skal etableres individuelle tiltag for at beskytte mod coronasmitte.

Vis hensyn – pas på hygiejnen

Følg myndighedernes anvisninger og støt borgeren i at gøre det samme: 

  • Vask hænder ofte eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme
  • Begræns den fysiske kontakt, der ligger ud over støttebehovet og forklar borgeren, hvorfor du gør det
  • Vær opmærksom på rengøring og udluftning hos den enkelte borger og i eventuelle fællesarealer tilknyttet boligen
  • Hjælp borgeren med at undgå forsamlinger og offentlig transport.

Anvisningerne har blandt andet til formål at beskytte borgere i særlige risikogrupper. Borgere, der tilhører særlige risikogrupper, kan dog have behov for sundhedsydelser, som følge af deres nuværende sygdom eller funktionsnedsættelse. Borgeren kan ikke udelukkes fra dette alene som følge af sin risikosituation.

Skab tryghed

Borgere, der modtager støtte i eget hjem, vil kunne opleve, at hverdagen er ændret på mange måder. Det kan være, at den hjælp, man får, ændrer sig, ligesom der kan være eksterne aktiviteter, som man ikke længere kan deltage i. Disse forandringer kan skabe utryghed hos den enkelte borger.

Som medarbejder kan du hjælpe ved at være rolig og tage dig tid til at lytte til borgerens tanker og bekymringer. Hjælp borgeren med at forstå den nye situation og med at oversætte såvel informationer, der kommer fra fx nyhedsmedier og myndigheder og fra debatfora o.l. på sociale medier, hvor validitet og kvalitet kan være svingende.

Det vil være en individuel vurdering, hvordan den enkelte borger bedst kan støttes til at finde ro. Nogle kan have brug for konkret information om coronavirus, andre kan finde tryghed ved at kunne få kontakt til en medarbejder, og nogle kan opfordres til aktiviteter, der leder opmærksomheden mod noget andet.

Vis omtanke – skab afstand

For borgere med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, som får støtte i eget hjem, kan hverdagen være ændret, fordi kommunale aktivitets- og værestedstilbud er midlertidigt lukkede. Derfor kan nogle borgere være i meget begrænset kontakt med andre mennesker. Det kan føre til bekymring, tristhed og ensomhed.

Det kan derfor være godt at tale med borgerene om, om de har netværk, som de kan tale med over eksempelvis telefonen, Skype eller sociale medier.

Vær konkret – vær tolk

Nyhedsstrømmen er stor, så prøv at fortælle, hvad informationerne konkret kommer til at betyde for den enkelte.

Det kan være nødvendigt, at du konkretiserer, oversætter og sorterer de mange informationer, da situationen kan være overvældende og vække bekymring for borgere, der ikke nødvendigvis har andre at dele deres bekymringer med.

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvor er der hjælp at hente for borgere i eget hjem med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer?

Borgere og pårørende opfordres til at orientere sig på kommunens hjemmeside, da organisering og tilbud kan variere fra kommune til kommune.  

Hvordan skal jeg som medarbejder forholde mig i kontakten med borgere, der ikke kan følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger?

Sørg for god hygiejne og tag eventuelt ekstra forholdsregler, såsom at holde ekstra sikkerhedsafstand til borgeren.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan kontaktes på telefon 70 20 02 66, hvis der er behov for få konkret rådgivning i akutte situationer.

 

Sidst opdateret 26/03 2020