Forside > Tværgående områder > Coronavirus på socialområdet

Coronavirus på socialområdet

Udbredelsen af COVID-19 kan give særlige problemer på anbringelsessteder, botilbud, herberger og bostøtte-området. Medarbejdere kan på disse sider finde information og gode råd om coronavirus i relation til sociale indsatser til børn, unge og voksne.

Mange medarbejdere på socialområdet varetager kritiske funktioner, der skal opretholdes under den aktuelle udbredelse af smitte med coronavirus og den deraf følgende sygdom COVID-19.

Socialstyrelsen vil løbende udbygge og opdatere disse sider med information og anbefalinger i relation til coronavirus og de særlige problemer og dilemmaer, der kan opstå på socialområdet i forbindelse med blandt andet forebyggelse og håndtering af eventuel smitte.

Du kan finde råd, vejledning samt spørgsmål og svar om:

Hotline


Ring til Socialstyrelsens hotline i VISO, hvis du har brug for socialfaglig vejledning i relation til coronasmitte:

Tlf. 72 42 40 00

Åben alle hverdage fra kl. 9.00 til kl. 18.00

Husk, at du altid kan finde information, spørgsmål/svar og de seneste nyheder og anvisninger vedrørende sundhedsfaglige forhold fra de danske myndigheder på coronasmitte.dk:

Man kan desuden ringe til den fælles myndighedshotline om coronavirus på telefon 70 20 02 33.

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Udenrigsministeriets opdaterer løbende deres hjemmesider med informationer og vejledninger om coronavirus:

Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus. Det gælder fx mennesker med svækket immunforsvar. Sundhedsstyrelsen har lavet oplysningsmateriale rettet mod særligt udsatte mennesker: 

Følg også Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside, der opdateres løbende med informationer om coronavirus på socialområdet:

Andre organisationer

Mange andre organisationers arbejde påvirkes af coronavirus. Center for Frivilligt Socialt Arbejde har opdateret deres vejledning om foreningsdrift under coronavirus med opfordring til, at alle frivillige sociale foreninger aflyser aktiviteter og møder.

De hjemløses organisation SAND bringer løbende informationer om coronavirus i relation til hjemløse og socialt udsatte, bl.a. med en vejledende liste over ændringer i tilbud til hjemløse.

Kommunernes opgave

Det er sundhedsmyndighederne, der kan besvare spørgsmål om smitte, karantæne og andre sundhedsfaglige aspekter, mens kommunerne er ansvarlige for at sikre, at kritiske funktioner opretholdes på det sociale område.

Kontakt din egen kommune, hvis du har konkrete spørgsmål til en specifik kommunal ydelse eller funktion.

KL (Kommunernes Landsforening) har oprettet en side med informationer til fagpersoner om coronavirus:

 

Sidst opdateret 18/05 2020