Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Hjælpemidler og velfærdsteknologi > Viden og metoder > Redskaber til brug i hjælpemiddelformidlingen

Redskaber til brug i hjælpemiddelformidlingen

På denne side kan du finde forskellige redskaber, der anvendes til undersøgelse af behov for hjælpemidler og til opfølgning og evaluering af hjælpemiddelformidling. Redskaberne kan anvendes i hjælpemiddelformidlingspraksis samt i forbindelse med kvalitetsudvikling og –sikring. Du kan også downloade nogle af dem.

COPM (Canadian Occupational Performance Measure)
COPM anvendes til at planlægge indsatser for at øge aktivitet og deltagelse og til efterfølgende at evaluere interventionen.

Housing Enabler

Housing Enabler er et undersøgelsesredskab, der undersøger tilgængeligheden i borgerens hjem. Det vil sige relationen mellem borgerens funktionelle kapacitet og de krav, de fysiske omgivelser (hjemmet) stiller til denne.

IPPA (Individually Prioritised Problems Analysis)

IPPA anvendes til at planlægge indsatser, og efterfølgende evaluere i hvor høj grad borgerens hverdagsproblemer er blevet reduceret efter brug af hjælpemiddel.

NOMO (The Nordic mobility-related participation outcome evaluation of assistive device interventions)

NOMO 1.0 anvendes til at evaluere mobilitetshjælpemidlers effekt med hensyn til 1) mobilitet og 2) hverdagsaktiviteter og deltagelse i samfundslivet, der indebærer mobilitet, under ét kaldet mobilitetsrelateret deltagelse.

Redskabet kan frit downloades og anvendes.

QUEST 2.0 (The Quebec User Evaluation of Satisfaction with assistive Technology 2.0)

QUEST 2.0 anvendes til at undersøge brugernes tilfredshed med deres hjælpemiddel. Det kan anvendes i forhold til de fleste typer af hjælpemidler i forbindelse med interview eller som postomdelt spørgeskema. QUEST fungerer som redskab ved opfølgning i enkeltsager eller evaluering af hjælpemiddelformidling.

SMaRT mål (Specifikke, Målbare, reAlistiske, Relevante, Tidsramme)

I forbindelse med evaluering af hjælpemidler er det vigtigt på forhånd at sætte konkrete, målbare mål, der kan følges op. Dette kan blandt andet foregå ved at sætte SMaRT mål.

 

 

Sidst opdateret 30/09 2015