Gå til indhold

Funktionsevnemetoden

Kommunen skal vurdere borgerens funktionsevne ved at bruge Funktionsevnemetoden - hvis ikke kommunen anvender Voksenudredningsmetoden (VUM) til udredning. I sager, hvor borgerens funktionsnedsættelse bliver vurderet ubetydelig, eller i sager, hvor kompensationsbehovet er åbenbart, behøver metoden ikke anvendes.

Funktionsevnemetoden

Formålet med Funktionsevnemetoden er at beskrive og vurdere en borgers funktionsevne med henblik på at tildele handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser. Metoden anvendes til at udvikle målrettede løsninger i et samarbejde mellem borger og sagsbehandler, sådan at den enkelte borgers mulighed for at tage ansvar for sit liv styrkes, og behov for kompensering tilgodeses.

Funktionsevnemetoden og dens anvendelse er beskrevet i en metodehåndbog med tilhørende bilag Håndbogen beskriver baggrund, filosofi, teori og praktisk arbejdsgang for Funktionsevnemetoden og giver desuden konkrete redskaber som fx følgebrev til borgeren, samtaleskema og aftaleskema med journalchartek, samt en kort procedurebeskrivelse for erfarne sagsbehandlere.

Funktionsevnemetodehåndbogen 

Voksenudredningsmetoden (VUM)

Formålet med Voksenudredningsmetoden er at understøtte en systematisk udredning af borgerens behov for støtte og på at tilrettelægge en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandlingsproces. Metoden dækker både handicap- og udsatte voksenområdet. 

Voksenudredningsmetoden og dens anvendelse er beskrevet i en metodehåndbog med tilhørende bilag . Metodehåndbogen beskriver baggrund og principper bag metoden samt arbejdsgange og redskaber i sagsbehandlingens faser fra sagsåbning til opfølgning på indsatsen. Der er knyttet konkrete redskaber til sagsbehandlingsfaserne som en udredningsmetode og skabeloner til handleplaner, afgørelsesbreve og statusnotater.

Voksenudredningsmetodehåndbogen 

Sidst opdateret 04/12 2017