Projekter og initiativer

Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem

Hjælpemidler og velfærdsteknologi, Dokumenterede metoder voksne og handicap, Evidensbaserede metoder | 05/01 2016

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve et interventionsprogram, der kan medvirke til, at mennesker som lever med en fremskreden kræftsygdom kan klare hverdagens aktiviteter bedst muligt og dermed opnå bedre livskvalitet.

Sidst opdateret 05/05 2015