Om velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi på det sociale område bidrager til velfærdsydelser af høj kvalitet og mere effektive velfærdsydelser. Velfærdsteknologi understøtter selvhjulpenhed og empowerment. Velfærdsteknologi kan også anvendes til at sikre forebyggende og sammenhængende sociale indsatser.

Velfærdsteknologi og digitalisering er teknologiske og digitale redskaber, der kan understøtte borgere i deres dagligdag eller i forbindelse med sociale velfærdsydelser og indsatser, de modtager.

På tværs af staten og kommunerne er der i stigende grad fokus på, hvordan fremtidens sociale indsatser kan understøttes af forskellige former for velfærdsteknologi og digitalisering. Målsætningen er, at indsatser og velfærdsydelser fremover bliver leveret mere effektivt og af høj kvalitet til borgerne. Det er forventningen, at velfærdsteknologi blandt andet kan være med til at understøtte selvhjulpenhed blandt borgerne, og sikre tidlige, forebyggende og sammenhængende indsatser på tværs af sektorer og fagområder på det sociale område.

Velfærdsteknologi til gavn på det sociale område

Velfærdsteknologi kommer forskellige målgrupper på det sociale område til gavn. Det kan være i form af mainstreamteknologi (universelt design). Mainstreamteknolog dækker over teknologier, der bruges i samfundet i almindelighed, eksempelvis smartphones og tablets. Det kan også være i form af teknologi, der er specialdesignet til at imødekomme bestemte målgruppers behov.

Velfærdsteknologi kan medvirke til, at mennesker med nedsat funktionsevne i alle aldre bliver mere selvhjulpne. I forbindelse med en rehabiliterende indsats hjælper velfærdsteknologiske løsninger til, at mennesker med nedsat funktionsevne opnår en bedre livskvalitet. Samtidig kan velfærdsteknologi medvirke til at understøtte mange af de sociale arbejdsopgaver, som i dag udføres af enten de pårørende eller pleje- og omsorgspersonale.

Sidst opdateret 03/10 2016