Gå til indhold

Standarder

Standarder skal sikre, at produkter lever op til en række minimumskrav, når de sendes på markedet. Kravene for standardisering er fastsat i en række EU-direktiver og forordninger.

Standarder udarbejdes for at sikre, at produkter lever op til en række minimumskrav, når de sendes på markedet. Hvis et produkt lever op til en given europæisk standard, kan fabrikanten gøre gældende, at produktet er i orden på de områder, som standarden omhandler.

De fleste hjælpemidler hører ind under det europæiske direktiv for medicinsk udstyr. Der findes en del europæiske standarder på udvalgte produktområder og et antal overordnede, mere generelle standarder.

Du kan som indkøber bede om at se dokumentation for, at produktet lever op til en eller flere relevante standarder. Dokumentationen kan eksempelvis være i form af en prøvningsrapport fra et akkrediteret, uvildigt prøvningslaboratorium.

Liste over standarder for hjælpemidler

Listen (opdateret december 2019) skal ses som en hjælp til at finde relevante standarder på forskellige produktområder, fx i forbindelse med en kravspecifikation i et udbud. Den angiver, om der er færdige standarder, forslag til standarder eller revisionsarbejde i gang.

Når der kommer en revision af en eksisterende standard, vil der være tale om en overgangsperiode på typisk 3 år, så hvis man laver en kravspecifikation til et udbud, bør man angive begge standarder som en mulighed for opfyldelse af kravspecifikationen i overgangsperioden.

For barnesenge kom der i slutningen af 2017 en standard, men her kan der i en overgangsperiode også henvises til den nordiske kravspecifikation.

Den nordiske kravspecifikation for senge til børn med funktionsnedsættelser (pdf)

Hent listen over standarder for hjælpemidler (pdf)

Ordforklaring

DS: Dansk standard
EN: Europæisk standard ¶ISO: International standard
CD: Committee draft (udkast)
CDV: Committee draft for vote (udkast med afstemning)
DIS: Draft International Standard (2. høringsforslag)
NP: Nyt arbejdsemne
CEN: Europæisk standardiseringsråd
IEC: International elektrisk standardiseringsråd
WG: Arbejdsgruppe
pr--: forslag til --
F--: forslag til --
TR: Teknisk rapport (DS informationshæfte).

Sidst opdateret 26/02 2020