Gå til indhold

Hjælpemidler efter anden lovgivning

Ét af grundprincipperne i dansk handicappolitik kaldes sektoransvarlighedsprincippet. Det betyder, at den sektor, hvor behovet for et hjælpemiddel opstår, skal bevilge og finansiere hjælpemidlet.

Hvis behovet for et hjælpemiddel fx opstår i forbindelse med en uddannelse, er det uddannelsesinstitutionen, der skal bevilge og finansiere et hjælpemiddel i henhold til lovgivningen på dette område. 

Hvis behovet for et hjælpemiddel opstår på arbejdet, er det arbejdsgiveren, der skal betale for et hjælpemiddel, og hvis behovet opstår på sygehuset, skal regionen betale. Generelt gælder, at støttemulighederne i serviceloven er underordnet de øvrige lovgivninger.

Du kan læse mere om Specialpædagogisk Støtte (SPS) - og herunder hjælpemidler i uddannelsessystemet - på Undervisningsministeriets hjemmeside og Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Du kan læse mere om reglerne for støtte til hjælpemidler på arbejdsmarkedet på Beskæftigelsesministeriets særlige hjemmeside Job og Handicap.

Du kan læse mere om reglerne for behandlingsredskaber, som er en del af eller fortsættelse af behandling på sygehus eller speciallægepraksis.sygehus, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Desuden kan du læse mere om afgrænsning mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber i cirkulære om afgrænsning.

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

Sidst opdateret 02/01 2020