Gå til indhold

Om hjælpemidler

Hjælpemidler kan afhjælpe og kompensere for fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Hjælpemidler er produkter, som mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse anvender. Formålet med hjælpemidler er at kompensere for funktionsnedsættelse og give borgere bedre muligheder for rehabilitering, aktivitet og samfundsdeltagelse.

Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder medvirker til, at borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser får mulighed for at leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. De skal, i størst mulig grad, gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Derudover kan hjælpemidler eller forbrugsgoder være med til at sikre, at personer med varigt nedsat funktionsevne får mulighed for at få eller bevare en tilknytning til fx uddannelse og arbejdsmarked.

Fagområdet for hjælpemidler omfatter hele formidlingsprocessen fra borgeren oplever et behov, over kommunens udredning og bevilling, valg af det rigtige produkt og til, at borgeren anvender hjælpemidlet i hverdagen.

Definition på hjælpemidler 
 

"Ethvert produkt (herunder genstande, udstyr, redskaber og software) specielt produceret eller almindeligt tilgængeligt, som anvendes af eller for personer med funktionsevnenedsættelse

  • til deltagelse
  • for at beskytte, træne, måle eller erstatte kropsfunktioner/anatomi og aktiviteter, eller
  • for at forebygge funktionsnedsættelser og aktivitets- eller deltagelsesbegrænsninger."

Kilde: Den Internationale Standardiseringsorganisation

Sidst opdateret 12/05 2021