Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Hjælpemidler og velfærdsteknologi

Hjælpemidler og velfærdsteknologi

Hjælpemidler og velfærdsteknologi kan være med til at hjælpe mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hjælpemidler og velfærdsteknologi kan blandt andet afhjælpe en nedsat funktionsevne og dermed gøre mennesker mere selvhjulpne og øge muligheden for aktiv deltagelse. Samtidig kan hjælpemidler og velfærdsteknologi understøtte mange af de rutineopgaver, som i dag udføres af kommunale sagsbehandlere eller pårørende.

Ved velfærdsteknologi forstås ved teknologiske løsninger, der bidrager til at bevare eller udvikle velfærdsydelser, herunder hjælpemidler.