Gå til indhold

Standardisering

Socialstyrelsen deltager strategisk og fagligt i national og international standardisering på hjælpemiddelområdet. Socialstyrelsen bidrager til at opstille krav til hjælpemidlers kvalitet og til tilgængelighed for produkter og serviceydelser.

Socialstyrelsens rolle i udvikling af standarder er at arbejde for, at standarderne afspejler de danske behov for sikre, holdbare og hensigtsmæssige hjælpemidler og serviceydelser, så kommuner og regioner kan vælge mellem produkter og serviceydelser, hvor fabrikation og leverance er baseret på retningslinjer, udarbejdet på et højt fagligt plan, både teknologisk, social- og sundhedsfagligt.

Socialstyrelsen deltager i følgende komiteer, udvalg og arbejdsgrupper:

Fold alle teksterne ud eller ind

Internationale overordnede, koordinerende komiteer og netværk

Deltagelse i de overordnede, koordinerende komiteer/netværk medvirker til at præge indhold og retning for standardiseringsarbejdet, herunder igangsættelse af nye arbejdsemner.

Hjælpemidler (S-450)

S-450 udvalget arbejder med at sikre, at vi får pålidelige og holdbare hjælpemidler på markedet til fordel for kommuner, regioner, og brugere af hjælpemidler. Omfatter også tilgængelighed.

 • CEN/TC 293/WG 12 Tilgængelighed
 • CEN/TC 293/WG 13 Kørestole
 • CEN/CLC/JTC 12 Tilgængelighed "Design for all"

 • ISO/TC 173/SC 2/WG 12 Klassifikation og terminologi
 • ISO/TC 173/WG 9 Hjælpemidler til personlig hygiejne (toilet og bad)

 • ISO/TC 173/WG 10 Hjælpemidler til mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse
 • ISO/TC 173/WG 12 Hjælpemidler - Generelle krav og prøvningsmetoder
 • ISO/TC 173/WG 13 Personløftere

Tilgængelighed til bygninger og omkringliggende omgivelser, samt rekreative områder (S-379)

S-379 udvalget arbejder med udviklingen af standarder inden for planlægning, udformning og indretning af bygninger og anlæg samt adgang til disse.

 • ISO/TC 59/SC 16 Tilgængelighed til bygninger og omkringliggende omgivelser, samt rekreative områder

Tryksårsforebyggende madrasser m.m. (S-814)

S-814 udvalget arbejder med udviklingen af standarder inden for hjælpemidler til at aflaste tryk i den liggende stilling.

 • ISO/TC 173/WG 11 Hjælpemidler til at bevare vævet intakt i den liggende stilling

Sårbare forbrugere (S-854)

S-854 udvalget arbejder med udvikling af en international standard, der skal hjælpe organisationer med at minimere eventuelle ulemper for forbrugeren. Formålet er at sikre, at uanset den aktuelle livssituation vil forbrugeren opnå en retfærdig og værdig behandling til fordel for både forbrugeren, organisationen, virksomheden og offentlige instanser.

 • ISO/PC 311/WG 1 Sårbare forbrugere

Hospitals- og plejesenge (S-856)

S-856 udvalget arbejder med at opdatere/udarbejde standarder for pleje- og hospitalssenge til både voksne og børn, således at krav og testmetoder bliver tilpasset og fortsat er relevante for både producenter, myndigheder og de hjælpere og sundhedspersonale, som benytter produkterne.

 • ISO/TC 173/JWG 4 - IEC/SC 62 D/JWG 4 Pleje- og hospitalssenge

Forkortelser

 • ISO: International Organization for Standardization
 • CEN: European Committee for Standardization
 • CLC: European Committee for Electrotechnical Standardization
 • IEC: International Electrotechnical Commission
 • CAG: Chairman Advisory Group
 • SC: Sub Committee
 • TC: Technical Committee
 • JTC: Joint Technical Committee
 • BT: Technical Board
 • WG: Working Group
 • JWG: Joint Working Group