Gå til indhold

Samarbejder

Socialstyrelsen bidrager til nationale aktiviteter på hjælpemiddelområdet i forskellige samarbejdsfora.

Fold alle teksterne ud eller ind

Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

Rådet har til formål at understøtte implementeringen af servicelovens nye magtanvendelsesregler, for så vidt angår anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi.
Rådet rådgiver social- og ældreministeren og indstiller årligt en positivliste over velfærdsteknologiske løsninger, der kan anvendes efter servicelovens magtanvendelsesregler.

Socialstyrelsen har formandskabet for rådet.

Læs mere om Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

Tværsektorielle partnerskaber og samarbejder

Socialstyrelsen samarbejder tværsektorielt med formidlings- og udviklingsopgaver på hjælpemiddelområdet.

Specialfunktionen for Job & Handicap

Socialstyrelsen og Specialfunktionen Job & Handicap har et samarbejde om løbende afholdelse af webinarer for jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet. Webinarerne har fokus på hjælpemiddelområdet og brugen af Hjælpemiddelbasen som fagligt redskab.

Professionshøjskoler

Socialstyrelsen afholder webinarer om hjælpemiddelområdet i samarbejde med undervisere på professionshøjskoler. Webinarerne er for studerende og arrangeres efter aftale. Ved interesse, kontakt

Digitaliseringsstyrelsen

Socialstyrelsen deltager i Digitaliseringsstyrelsens Netværk om web-tilgængelighed (WCAG 2.1) og styrelsens Netværk for digital inklusion.

Erhvervsstyrelsen

Hjælpemiddelbasens indberetningsværktøj er designet i henhold til Virks designmanual og inkluderet som selvbetjeningsløsning under Virk.dk. Virk er udviklet gennem et tværoffentligt samarbejde. Den daglige drift og udvikling af portalen Virk varetages af Erhvervsstyrelsen.

Hjælpemiddelbasens Advisory Board

Hjælpemiddelbasen har et Advisory Board med repræsentanter for databasens interessenter. Formålet med Advisory Board er at medlemmerne bidrager med erfaringer, viden og rådgivning med henblik på en afbalanceret og hensigtsmæssig udvikling af Hjælpemiddelbasen.

Kommissorium - Hjælpemiddelbasens Advisory Board

EASTIN

Portalen EASTIN er resultatet af et EU-projekt som blev afsluttet i 2006. Portalen drives i dag af EASTIN-foreningen, som Socialstyrelsen er medlem af med bestyrelsespost. Portalen giver mulighed for at søge oplysninger om hjælpemidler fra 8 nationale hjælpemiddeldatabaser, herunder Hjælpemiddelbasen.

Besøg portalen EASTIN

KL’s Hjælpemiddelarbejdsgruppe

Socialstyrelsen deltager i KL’s Hjælpemiddelarbejdsgruppe, som udover KL består af repræsentanter for en række kommuners hjælpemiddelafdelinger. Gruppen bidrager til KL’s arbejde med viden fra praksis i kommunerne.

Standardiseringsudvalg under Dansk Standard

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation. Man skal være medlem i et af Dansk Standards standardiseringsudvalg (S-udvalg) for at kunne deltage i danske, europæiske og internationale arbejdsgrupper. Dansk Standard faciliterer standardiseringsprocessen. Socialstyrelsen deltager i et antal S-udvalg omkring hjælpemidler og tilgængelighed.

Oversigt over standardiseringsudvalg med Socialstyrelsens deltagelse.

ViTSi

Socialstyrelsen sidder i styregruppen for det Vidensskabende Tværfaglige Siddestillingsnetværk (ViTSi). ViTSi er et netværk af siddestillingsspecialister fra offentlige og private aktører. ViTSi arbejder med at udvikle og formidle specialiseret viden om siddestillingsområdet.

Besøg VitSi.dk

Sidst opdateret 01/12 2021