Gå til indhold

Skole- og uddannelsesområdet

Elever og studerende med særlige behov kan få bevilget særlige undervisningsmaterialer og hjælpemidler, hvis det særlige behov medfører barrierer i forbindelse med skole eller uddannelse.

Særlige undervisningsmaterialer og hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisning omfattes overordnet af

I folkeskolen skal særlige undervisningsmaterialer og nødvendige hjælpemidler stilles til rådighed af skolen til elever, som modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

På øvrige skoler og uddannelsesinstitutioner stilles særlige undervisningsmaterialer og nødvendige hjælpemidler til rådighed for eleven eller den studerende efter ansøgning og bevilling fra Styrelsen for undervisning og kvalitet.

Læs mere på SPS - Specialpædagogisk støtte

Sidst opdateret 15/11 2021