Gå til indhold

Velkommen til portalen!

Social- og ældreområdet påvirkes i høj grad af situationen med COVID-19. Denne portal rummer inspiration, råd og vejledning til fagpersoner, frivillige foreninger og bruger- og pårørendeorganisationer, så de bedst muligt kan støtte udsatte og sårbare borgere.

Social- og ældreområdet er meget påvirkeligt af situationen omkring corona. Genåbningen af samfundet har været i gang i en periode, og samtidig er det fortsat vigtigt, at der er opmærksomhed på at forebygge smitte.

På de følgende sider kan du finde råd og vejledning til, hvordan du kan håndtere nogle af de udfordringer, der kan opstå for især sårbare og udsatte borgere under de nuværende rammer.  Du kan også få ideer til konkrete indsatser.

Nogle af siderne er endnu under opbygning.

Du kan på portalen finde:


Portalen stilles til rådighed for:

  • Medarbejdere og ledere i kommuner, regioner og sociale tilbud
  • Frivillige foreninger
  • Bruger- og pårørendeorganisationer
  • Øvrige interesserede.

Baggrund

Portalen er etableret som led i den politiske aftale, der blev indgået 17. april 2020. Aftalen kan læses på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

Se den politiske aftale af 17. april 2020

Som en del af aftalen er der etableret fire partnerskaber på social- og ældreområdet. Partnerskaberne bidrager bl.a. til portalens idebank.

Læs mere om idebanken og partnerskaberne

Sidst opdateret 21/09 2020