Velkommen til portalen!

Social- og ældreområdet har været særligt påvirket af situationen med COVID-19. Denne portal rummer inspiration, råd og vejledning til fagpersoner, frivillige foreninger og bruger- og pårørendeorganisationer, så de bedst muligt kan støtte udsatte og sårbare borgere under genåbningen af samfundet.

Social- og ældreområdet har været meget påvirket af situationen omkring corona. Genåbningen af samfundet er nu i fuld gang, og det betyder, at hverdagen igen ændrer sig og er på vej hen imod det normale.

På de følgende sider kan du finde råd og vejledning til, hvordan du kan håndtere nogle af de udfordringer, der kan opstå for især sårbare og udsatte borgere under de nuværende rammer. Du kan også få ideer til indsatser, der kan give en god og sikker tilbagevenden til en mere almindelig hverdag.

Nogle af siderne er endnu under opbygning.

Du kan på portalen finde:


Portalen stilles til rådighed for:

  • Medarbejdere og ledere i kommuner, regioner og sociale tilbud
  • Frivillige foreninger
  • Bruger- og pårørendeorganisationer
  • Øvrige interesserede.

Baggrund

Portalen er etableret som led i den politiske aftale, der blev indgået 17. april 2020. Aftalen kan læses på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

Se den politiske aftale af 17. april 2020

Som en del af aftalen er der etableret fire partnerskaber på social- og ældreområdet. Partnerskaberne bidrager bl.a. til portalens idebank.

Læs mere om idebanken og partnerskaberne

Sidst opdateret 26/06 2020