Det digitale værested

”Det digitale værested” er oprettet og drevet af Landsforeningen af VæreSteder med støtte fra TRYG Fonden i forbindelse med COVID-19-krisen. Erfaringerne peger på, at det digitale kan og måske bør spille en langt større rolle i det sociale arbejde end det hidtil har været tilfældet - også efter corona.

Indsatsens målgruppe: Brugere af landets væresteder, der er blandt de tungeste socialt udsatte mennesker i landet

Leverandør af indsatsen: Landsforeningen af VæreSteder med støtte fra TRYG Fondens akutpulje


Beskrivelse af indsatsen

"Det digitale værested" er etableret som en gruppe på Facebook og  giver socialt udsatte værestedsbrugere mulighed for at holde kontakt med ligesindede, fortælle hvordan man har det, lave aktiviteter sammen - hver for sig, få hjælp til at strukturere dagen og udfylde tiden. Og det giver mulighed for at gribe dem, der får det dårligt og har brug for hjælp.

"Det digitale værested" er kort sagt en digital mulighed for at hjælpe hinanden gennem en svær tid – akkurat som man vil gøre på et almindeligt værested.

Helt overordnet har ”Det digitale værested” til formål at hjælpe socialt udsatte bedst muligt gennem COVID-19 krisen. Mere konkret forfølger ”Det digitale værested” tre delmål:

 • For det første at være med til at opretholde en struktur på hverdagen
  Der er morgen, middag og aften. Der er spisetider, daglige gøremål osv. Vigtige holdepunkter i dagligdagen, som værestedet hidtil har været med til at skabe.

 • For det andet at skabe et fællesskab omkring aktiviteter
  Hver dag opfordres medlemmerne til at deltage i aktiviteter sammen - hver for sig. Det er et spørgsmål om at holde sig lidt i gang ved hjælp af fællesskabet og måske få tankerne fra problemerne for en stund.
  Men det er også et spørgsmål om at holde fast i en hverdag, hvor man kan fungere, hvor man har relationer til andre, og hvor man kan få mod til at gå udenfor - hver for sig, og til at være en del af samfundet trods COVID-19.

 • For det tredje at have føling med, hvordan socialt udsatte tackler krisen
  Mange har brug for at dele, hvordan de har det med ligesindede, som samtidig gerne kommer med positiv opbakning og forslag. ”Det digitale værested” giver dermed også Landsforeningen af Væresteder mulighed for at gribe dem, der har brug for det og følge op med personlige henvendelser fx via Messenger eller med kontakt til relevante myndigheder.

Det er de tre delmål, som udgør den bagvedliggende struktur for ”Det digitale værested”, som naturligvis udvikles og tilpasses løbende i takt med udviklingen i brugergruppen og samfundet.   

Hvordan foregår det konkret?

”Det digitale værested” er konkret organiseret som en Facebookgruppe, der hedder Landsforeningen af VæreSteders digitale værested. Man kan anmode om at være med og det er naturligvis op til den enkelte, hvor meget man ønsker at deltage.

På ”Det digitale værested” åbner dagen med morgenkaffe, hvor mange siger godmorgen til hinanden - gerne med et billede af kaffekop og lidt om, hvad man skal i dag, og hvordan man har det.

I løbet af dagen opfordrer Landsforeningen af VæreSteder til at deltage i forskellige aktiviteter, som man kan tilmelde sig. Det kan være rengøring, oprydning, dans, fællessang eller andet. Gåtur "sammen, men hver for sig" med efterfølgende billeder af blomster og udsigter, man har taget undervejs, hitter.

Så er der maden. Altid lidt billeder af frokosten og endnu flere af aftensmaden. Dagen kan slutte stille af eller med fælles filmaften i weekenden.

Det hele kommenteres af brugere og medarbejdere fra Landsforeningen af VæreSteder, og i løbet af dagen skriver mange lidt om, hvordan de har det, og andre følger op med positive kommentarer til folk, der har brug for det.   

Ressourcer og omfang

”Det digitale værested” er bemandet fra kl. 07.00 til kl. 21.00 hver dag. Også i weekender og på helligdage.

Kompetencemæssigt er det bemandet af konsulenter fra Landsforeningen af VæreSteder, der har mangeårig erfaring med målgruppen. Samtidig er der inddraget eksterne konsulenter med socialfaglige kompetencer og kompetencer inden for sociale medier.      

Indsatsen er landsdækkende, og der er i skrivende stund mere end 800 socialt udsatte værestedsbrugere af ”Det digitale værested”.

De umiddelbare erfaringer

For det første har det vist sig, at ”Det digitale værested” har fungeret rigtig godt i den aktuelle situation, hvor mange væresteder har været lukkede. Det vidner antallet af deltagere såvel som kvaliteten i kommunikationen om.

For det andet har det vist sig, at ”Det digitale værested” er en relevant og frugtbar platform for socialt udsatte i det hele taget.

Godt 30% af brugerne kommer ikke normalt på et værested og for dem har ”Det digitale værested” været en enestående ny mulighed for fællesskab og netværk.

Flere brugere af ”Det digitale værested” har også påpeget, at deres normale værested har begrænset åbningstid, og at det er dejligt at kunne kommunikere med andre uden for almindelig åbningstid.

Og endelig er der grupper af brugere, som faktisk føler sig mere trygge ved det digitale end det analoge.     

Erfaringerne peger på, at det digitale kan og måske bør spille en langt større rolle i det sociale arbejde end det hidtil har været tilfældet.

”Det digitale værested” er socialt arbejde og relationsarbejde på en helt ny måde tilpasset den aktuelle situation og med brug af de digitale muligheder. Men det er ikke mindre alvorligt eller seriøst af den grund.

Det er ressourcekrævende, og det er vigtigt på linje med alt andet socialt arbejde.

Kontakt

Sekretariatschef Cliff Kaltoft, Landsforeningen af VæreSteder, tlf. 21 47 39 65.

Sidst opdateret 30/06 2020