Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Corona > Idebank > Udsatte voksne

Udsatte voksne

Find inspiration i idebanken til konkrete indsatser for udsatte voksne under genåbningen af samfundet. Bidragene kommer fra en række forskellige aktører. Idebanken er under opbygning.

Genåbningen af samfundet er i fuld gang og giver nye muligheder samtidig med, at der fortsat er behov for et stort fokus på forebyggelse af smitte med coronavirus.

På de følgende sider præsenteres ideer og eksempler på indsatser, der kan fremme tryghed og trivsel for udsatte voksne i forbindelse med genåbningen

Eksemplerne kommer fra en række forskellige aktører på området. Det er de enkelte bidragydere, der hver især er ansvarlige for deres eget eksempel. Socialstyrelsen og partnerskaberne bag idebanken foretager således ikke en kvalitetssikring af bidragene.

Idebanken udbygges løbende.

God læselyst!

Partnerskaberne

Der er etableret fire partnerskaber på social- og ældreområdet, bl.a. ét om udsatte voksne.

Læs mere om partnerskaberne og idebanken

Sidst opdateret 21/09 2020