Gå til indhold

Handicap

Find inspiration i idebanken til konkrete indsatser på handicapområdet under genåbningen af samfundet. Bidragene kommer fra en række forskellige aktører.

Genåbningen af samfundet giver nye muligheder samtidig med, at der fortsat er behov for et stort fokus på forebyggelse af smitte med coronavirus.

På de følgende sider præsenteres ideer og eksempler på indsatser, der kan fremme tryghed og trivsel for borgere med funktionsnedsættelser i forbindelse med genåbningen.

Eksemplerne kommer fra en række forskellige aktører på handicapområdet. Det er de enkelte bidragydere, der hver især er ansvarlige for deres eget eksempel. Socialstyrelsen og partnerskaberne bag idebanken foretager således ikke en kvalitetssikring af bidragene.

Idebanken udbygges løbende.

God læselyst!

Partnerskaberne

Der er etableret fire partnerskaber på social- og ældreområdet, bl.a. ét om handicapområdet:

Læs mere om partnerskaberne og idebanken

Sidst opdateret 21/09 2020