Gå til indhold

Ældre

Find inspiration i idebanken til konkrete indsatser for ældre under genåbningen af samfundet. Bidragene kommer fra en række forskellige aktører. Idebanken er under opbygning.

Genåbningen af samfundet giver nye muligheder samtidig med, at der fortsat er behov for et stort fokus på forebyggelse af smitte med coronavirus.

På de følgende sider vil der blive præsenteret ideer og eksempler på indsatser, der kan fremme tryghed og trivsel for ældre i forbindelse med genåbningen.

Eksemplerne kommer fra forskellige aktører på ældreområdet. Det er de enkelte bidragydere, der hver især vil være ansvarlige for deres eget eksempel. Socialstyrelsen og partnerskaberne bag idebanken foretager således ikke en kvalitetssikring af bidragene.

Idebanken udbygges løbende.

Bidragene på ældreområdet er opdelt i tre underkategorier:


God læselyst!


Partnerskaberne

Der er etableret fire partnerskaber på social- og ældreområdet.

Læs mere om idebanken og partnerskaberme

Sidst opdateret 25/09 2020