Særligt for socialområdet

Socialstyrelsen har udarbejdet generelle retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet. Retningslinjerne er opdateret 23. juni 2020.

Flere aktiviteter på socialområdet har været sat helt eller delvist i bero pga. situationen med COVID-19, men genoptages nu som led i den generelle genåbning af samfundet.

Social- og Indenrigsministeriet har tidligere udsendt retningslinjer, som skal bidrage til, at aktiviteterne kan genoptages på en forsvarlig og tryg måde.

Retningslinjerne er udarbejdet af Socialstyrelsen og er senest opdateret pr. 23. juni 2020.

Se retningslinjerne for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

Hvad er nyt?

Opdateringen sker blandt andet på baggrund af, at det midlertidige besøgsforbud på socialområdet er blevet ophævet. I stedet har den lokale ledelse mulighed for undtagelsesvist at begrænse, herunder helt at afskære besøg på sociale tilbud under visse betingelser.

Derudover er retningslinjerne opdateret med aktuelle henvisninger til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19.

Se ministeriets nyhed 22. juni 2020 om ophævelsen af det generelle besøgsforbud

Sidst opdateret 07/07 2020