Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Corona > Generelle retningslinjer > Retningslinjer for socialområdet

Retningslinjer for socialområdet

Socialstyrelsen har udarbejdet generelle retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet. Retningslinjerne er senest opdateret 8. oktober 2020.

Flere aktiviteter på socialområdet har været sat helt eller delvist i bero pga. situationen med COVID-19, men er genoptaget som led i den generelle genåbning af samfundet.

Det er fortsat vigtigt, at der er opmærksomhed på at forebygge smitte på sociale tilbud og i sagsbehandlingen. Social- og Indenrigsministeriet har derfor udsendt retningslinjer, der skal understøtte fagprofessionelle i arbejdet med sårbare og udsatte borgere under coronapandemien.

Retningslinjerne er udarbejdet af Socialstyrelsen og er senest opdateret pr. 8. oktober 2020.

Hvad er nyt?

I den seneste og 6. udgave af retningslinjerne er anbefalingerne om brug af værnemidler yderligere udbygget, herunder brug af værnemidler ved aktiviteter og opgaver for borgere i øget risiko jf. Sundhedsstyrelsen retningslinjer på området pr. 28. september.

Der er også justeret i afsnittene om minimering af smitterisiko og håndtering af manglende samtykke til tiltag mod smittespredning.

Der er samtidig foretaget mindre opdateringer i en række andre afsnit om håndteringen i forbindelse med børn, unge og voksne, der er smittet med coronavirus, eller hvor der er mistanke om smitte samt ferielejre og endagsaktiviteter for udsatte børn og unge og deres familier.

Titlen på retningslinjerne er desuden ændret fra ”Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet - Begrænsning af smitte med COVID-19” til ”Retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet”.

Hent den 6. opdaterede udgave af retningslinjerne

Se Social- og Indenrigsministeriets nyhed på sim.dk om de opdaterede retningslinjer

Sidst opdateret 09/10 2020