Forside > Tværgående områder > Genåbning > Generelle retningslinjer

Generelle retningslinjer

Socialstyrelsen har udarbejdet generelle retningslinjer for genåbningen på socialområdet. Retningslinjerne er opdateret pr. 29. maj 2020.

Flere aktiviteter på socialområdet har været sat helt eller delvist i bero pga. situationen med COVID-19. Disse aktiviteter er gradvist ved at blive genoptaget.  

Social- og Indenrigsministeriet har derfor tidligere udsendt retningslinjer, som skal bidrage til, at aktiviteterne kan genoptages på en forsvarlig og tryg måde.

Disse retningslinjer er opdateret pr. 29. maj 2020 i henhold til nyligt udstedte vejledninger fra Sundhedsstyrelsen. Derudover er der bl.a. et nyt afsnit om afholdelse af sommerlejre for sårbare børn, unge og deres familier

Retningslinjerne er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Hent de opdaterede retningslinje hos Social- og Indenrigsministeriet (pdf)

Se ministeriets nyhed om opdateringen

Målgruppespecifikke vejledninger

Her på siden kan der desuden læses om enkelte grupper og problemstillinger:

Sidst opdateret 29/05 2020