Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Corona > FAQ > FAQ: Handicap

FAQ: Handicap

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvornår skal personalet bruge mundbind?

Det kan være relevant at bruge mundbind i situationer, hvor der ud fra et forsigtighedsprincip er behov for supplerende tiltag for at forhindre generel smittespredning. Det gælder tilbud, hvor borgere er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, og hvor det grundet opgaven ikke er muligt at holde den nødvendige afstand, fx guidning samt støtte og hjælp til personlig hygiejne, påklædning, spisning, medicinindtag, ledsagelse, hverdagsaktiviteter, behov for fysisk omsorg.

Læs mere i Retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet

Hvordan forebygges smitte på et botilbud?

Smitteforebyggelse på botilbud følger Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger.

Hovedprioriteterne i forebyggelse af smittespredning er:

  1. Isolation af smittede personer, med fokus på selvisolation og test ved symptomer, samt på opsporing af nære kontakter til smittede.
  2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne samt reduktion og rengøring af kontaktpunkter. 
  3. Reduktion af tæt kontakt mellem mennesker, særligt ansigt-til-ansigt kontakt, med fokus på afstand, antal, hyppighed, varighed, luftskifte og brug af barrierer.

Det er derudover afgørende for at minimere smitte, at både ansatte, borgere og besøgende ikke møder op på tilbuddet, hvis de har symptomer, og at de forlader stedet umiddelbart ved tegn på smitte.

Læs mere om forebyggelse af smitte på sociale tilbud i Retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet

Hvad skal jeg gøre, hvis en borger har symptomer på COVID-19?

Ved mistanke om COVID-19 hos en borger eller personale skal personen henvises til vurdering og test for ny coronavirus (SARS-CoV-2). Dette med henblik på tidligt at forebygge og opspore muligt udbrud af COVID-19, sikre rettidig og relevant isolation og undgå smittespredning. Derudover bør det sikres, at et evt. udbrud inddæmmes tilstrækkeligt.

Læs mere om håndtering af smitte og test i Retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet

Hvilke regler gælder ved besøg på botilbud?

Der gælder ikke i udgangspunktet særlige restriktioner i forhold til besøg på sociale tilbud.

Besøg efter skal dog ske under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19, herunder i forhold til inddæmning og minimering af smitterisiko, og under hensyntagen til tilbuddets medarbejdere og øvrige beboere.

Den lokale ledelse på det enkelte sociale tilbud har mulighed for undtagelsesvist lokalt at begrænse eller helt afskære besøgende adgang til tilbuddet, hvis dette er nødvendigt for at minimere risiko for smitte.

Læs mere i Bekendtgørelse om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).  

Må der holdes en fest på botilbuddet?

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger gælder i udgangspunktet ikke for visiterede tilbud. Beboere, pårørende og medarbejdere kan derfor holde et arrangement på tilbuddets arealer. Det er også muligt at holde arrangementer uden for tilbuddets arealer, eksempelvis en fest, men i så fald gælder forsamlingsforbuddet. Uanset om arrangementer holdes på eller uden for tilbuddenes arealer, skal tilbuddet sørge for at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Sidst opdateret 21/10 2020