FAQ: Handicap

Fold alle teksterne ud eller ind

Mor til multihandicappet datter spørger om, hvilke klagemuligheder hun har ift. den måde, tilbuddet tilrettelægger besøg hos dattereren?

Ledelsen på tilbuddet beslutter, hvordan besøg skal afvikles. Der er ikke klagemuligheder, da det ikke er en afgørelse i juridisk forstand, men blot en af mange pædagogiske beslutninger, der tages på tilbuddet.

Sagsbehandler skal desuden have fokus på dette ved det individuelle tilsyn.

Læs mere i COVID-19 bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige

Hvordan forebygges smitte på et botilbud?

Smitteforebyggelse på botilbud følger Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger.

Grundelementer i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge:

  1. Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus.
  2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Det er derudover afgørende for at minimere smitte, at både ansatte, borgere og besøgende ikke møder op på tilbuddet, hvis de har symptomer, og at de forlader stedet umiddelbart ved tegn på smitte.

Læs mere om forebyggelse af smitte på sociale tilbud i Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

Hvad skal jeg gøre, hvis en borger har symptomer på COVID-19?

Ved mistanke om COVID-19 hos en borger eller personale skal personen henvises til vurdering og test for ny coronavirus (SARS-CoV-2). Dette med henblik på tidligt at forebygge og opspore muligt udbrud af COVID-19, sikre rettidig og relevant isolation og undgå smittespredning. Derudover bør det sikres, at et evt. udbrud inddæmmes tilstrækkeligt.

Læs mere om håndtering af smitte og test i Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

Hvilke regler gælder ved besøg på botilbud?

Der gælder ikke i udgangspunktet særlige restriktioner i forhold til besøg på sociale tilbud.

Besøg efter skal dog ske under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19, herunder i forhold til inddæmning og minimering af smitterisiko, og under hensyntagen til tilbuddets medarbejdere og øvrige beboere.

Den lokale ledelse på det enkelte sociale tilbud har mulighed for undtagelsesvist lokalt at begrænse eller helt afskære besøgende adgang til tilbuddet, hvis dette er nødvendigt for at minimere risiko for smitte.

Læs mere i Bekendtgørelse om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).  

Må der holdes en sommerfest på botilbuddet?

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger gælder i udgangspunktet ikke for visiterede tilbud. Beboere, pårørende og medarbejdere kan derfor holde et arrangement på tilbuddets arealer. Det er også muligt at holde arrangementer uden for tilbuddets arealer, eksempelvis en sommerfest, men i så fald gælder forsamlingsforbuddet. Uanset om arrangementer holdes på eller uden for tilbuddenes arealer, skal tilbuddet sørge for at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Sidst opdateret 25/06 2020