Redskaber i Tilrettelæggelse af arbejdet

Her finder du en samlet oversigt over redskaber, der indgår i temaerne under elementet Tilrettelæggelse af arbejdet. Hent redskaberne i det enkelte tema.

Tema 1: Hvordan kan retningslinjerne for sagsbehandling omsættes til faglig praksis?

 • Vejledning til udarbejdelse af arbejdsgange
 • Eksempel på dialogorienteret udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse
 • Tjekliste for adgang til redskaber og viden

Tema 2: Hvordan sikres en god fordeling af sager?

 • Vejledning til overvejelser ved fordeling af sager
       Vejledning til vurdering af metodevalg ved sagsfordeling
       Eksempel på overvejelser ved fastlæggelse af antallet af sager
       pr. sagsbehandler
 • Eksempel på en kategoriseringsmodel af sager for børn med funktionsnedsættelse

Tema 3: Hvordan overdrages sager?

 • Eksempel på proces for vurdering af specialisering versus skift af sagsbehandler
 • Sådan sikres overlevering af sager mellem sagsbehandlere
       Skabelon til overblik over sagsstamme
       Eksempel på sagsliste
 • Overlevering af sager mellem organisatoriske enheder
       Eksempel på procedure for sagsoverdragelse
       Eksempel på samarbejdsaftale

Tema 4: Hvordan understøtter IT-systemet god sagsbehandling?

 • Proces for realisering af mål ved IT-understøttelse af sagsbehandlingen
       Proces for realisering af mål ved IT-understøttelse af sagsbehandlingen
       Skabelon for proces til realisering af fordele ved IT-understøttelse 
       af sagsbehandlingen
 • Proces for fælles anvendelse af IT-system
 • Eksempel på opgaver og kompetencer hos IT-superbrugere
 • Eksempel på anvendelse af data fra IT-systemer

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 19/01 2016