Tilrettelæggelse af arbejdet i faglig ledelse og styring

Ledelsen omsætter organisering og faglighed til en fælles sammenhængende praksis gennem tilrettelæggelsen af myndighedsarbejdet.

Tilrettelæggelsen af arbejdet er alfa og omega i forhold til at omsætte organisering og faglighed i sagsbehandlingspraksissen til en fælles sammenhængende praksis på området for børn og unge med særlige behov.

Formålet med ledelsens fokus på arbejdstilrettelæggelse er dels at udmønte retningslinjer for sagsbehandlingen, så kvalitet, ensartethed og effektivitet kendetegner sagsbehandlingsprocessen, dels at arbejdstilrettelæggelsen understøtter sammenhæng i myndighedsarbejdet for den enkelte sagsbehandler og fælles praksis på tværs af sagsbehandlere.

Under elementet Tilrettelæggelse af arbejdet findes der redskaber, der giver den faglige ledelse redskaber til at fordele, overdrage og it-understøtte sager og sagsstammer. Det forudsætter et tæt og løbende ledelsesmæssigt fokus at omsætte retningslinjer for sagsbehandlingen til konkrete arbejdsprocesser. Dette gælder særligt, når processerne skal fastholdes på tværs af medarbejdere og over længere tid. 
Redskaberne kan bruges til at motivere og støtte anvendelsen af de besluttede sagsbehandlingsmetoder og it-systemer i det tværfaglige samarbejde.

Temaer i Tilrettelæggelse af arbejdet

Følgende temaer indgår i elementet Tilrettelæggelse af arbejdet:

Hvordan kan retningslinjerne for sagsbehandling omsættes til faglig praksis?

Hvordan sikres en god fordeling af sager?

Hvordan overdrages sager?

Hvordan understøtter IT-systemet god sagsbehandling?

Sidst opdateret 18/01 2016