Redskaber i Styringsgrundlag

Her finder du en samlet oversigt over redskaber, der indgår i temaerne under elementet Styringsgrundlag. Hent redskaberne i det enkelte tema.

Tema 1: Hvordan understøttes fagudvalget i at varetage sin politiske styringsrolle?

 • Procesbeskrivelse til at understøtte fagudvalgets styringsrolle

Tema 2: Hvordan tilrettelægges politikudviklingen?

 • Skabelon til proces for udvikling eller revision af børne- og ungepolitikken
 • Vejledning til interessentanalyse og involveringsplan
 • Vejledning til udarbejdelse af indhold i børne- og ungepolitikken
 • Vejledning til design og formidling af børne- og ungepolitikken
 • Eksempler på børne- og ungepolitikker
       Eksempel 1
       Eksempel 2
       Eksempel 3+3A

Tema 3: Hvordan fastlægges serviceniveauet?

 • Vejledning til udarbejdelse af serviceniveau
 • Skabelon til etablering af datagrundlag for serviceniveau
 • Skabelon til afdækning af eksisterende rammer for serviceniveau
 • Vejledning til rolle- og ansvarsfordeling i arbejdet med serviceniveau
 • Skabelon til udarbejdelse af serviceniveau
 • Vejledning til implementering af serviceniveau

Tema 4: Hvordan udarbejdes retningslinjer for sagsbehandlingen?

 • Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen
 • Skabelon til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen

Tema 5: Hvordan sikres implementering og forankring?

 • Proces for implementering af styringsgrundlaget
 • Vejledning til implementering af styringsgrundlaget
 • Eksempel på formidling af sammenhængen mellem styringsgrundlag og daglig praksis
 • Tjekliste til rolle- og ansvarsfordeling for implementering og forankring

Tema 6: Hvordan følges der op på styringsgrundlaget?

 • Skabelon til tilrettelæggelse af opfølgning
Sidst opdateret 19/01 2016