Styringsgrundlag i faglig ledelse og styring

Den politiske og faglige ledelse sætter med styringsgrundlaget rammer og retning for, hvordan byrådet og den administrative ledelse vil videreudvikle og følge op på kvaliteten på området for børn og unge med særlige behov.

Området for børn og unge med særlige behov er styret af rammelovgivning. Det betyder, at den enkelte kommune skal udfylde rammerne gennem deres styringsgrundlag.

Styringsgrundlaget er fagudvalgets afsæt for at løfte dets politiske styringsrolle og skaber et fælles udgangspunkt for dialog mellem ledelsesniveauerne på området. Styringsgrundlaget har til formål at understøtte og styrke sammenhængskraften på området ved at sætte kurs og retning for den samlede indsats. I sagsbehandlingen udmønter medarbejderne styringsgrundlaget med udgangspunkt i en individuel vurdering af barnets eller den unges behov og forudsætninger.

Under elementet Styringsgrundlag findes der redskaber til den politiske og administrative ledelses arbejde med forudsætninger og mål i den sammenhængende børne- og ungepolitik, serviceniveauer og retningslinjer for sagsbehandlingen. Det kræver ledelsesfokus i hverdagen at implementere, forankre og følge op på styringsgrundlaget. Redskaber hertil er også i fokus i de øvrige fem elementer i Faglig ledelse og styring.

Temaer i Styringsgrundlag

Følgende temaer indgår i elementet Styringsgrundlag:

Hvordan understøttes fagudvalget i at varetage sin politiske styringsrolle?

Hvordan tilrettelægges politikudviklingen? (Særligt den sammenhængende børne- og ungepolitik)

Hvordan fastlægges serviceniveauet?

Hvordan udarbejdes retningslinjer for sagsbehandlingen?

Hvordan sikres implementering og forankring?

Hvordan følges der op på styringsgrundlaget?

Sidst opdateret 20/12 2016