Redskaber i Organisering og tværfagligt samarbejde

Her finder du en samlet oversigt over redskaber, der indgår i temaerne under elementet Organisering og tværfagligt samarbejde. Hent redskaberne i det enkelte tema.

Tema 1: Hvordan spiller organisering og styringsgrundlag sammen? 

 • Skabelon til overvejelser om behov for ændringer af organiseringen
 • Eksempel på strategi til at omsætte politiske visioner og mål

Tema 2: Hvordan vælges mellem forskellige organiseringsformer?

 • Tjekliste til fordele og udfordringer ved forskellige organiseringsformer
 • Vejledning til ansvars- og rollefordeling for linjeledelsen
 • Tjekliste til fordele og ulemper ved forskellig teamorganisering
  Eksempel på beslutningskompetenceplan
 • Eksempler på organisering
       Eksempel 1 på organisering
       Eksempel 2 på organisering 
 • Vejledning til at skabe et fælles afsæt for god faglig praksis

Tema 3: Hvordan understøttes organisering af tværfagligt samarbejde?

 • Eksempel på samarbejdsaftale med det almene børne- og ungeområde
       Eksempel på procesregulerende aftale
       Eksempel på tværfaglig model
 • Vejledning til dannelse og anvendelse af netværk
 • Procesbeskrivelse til netværksbaseret handleplansmøde for et barn eller ung med særlige behov
 • Skabelon til opfølgningsaftaler 
       Skabelon til opfølgningsaftaler på tværfagligt samarbejde
       Skabelon til opfølgningsaftaler
       Skabelon til overblik over tværfaglige indsatser for et barn
       eller ung med særlige behov
 • Tjekliste til leverandøraftaler
 • Vejledning til udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde
 • Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde

Tema 4: Hvordan implementerer og evaluerer man de valgte organiseringsformer?

 • Tjekliste til evaluering af organisationsændringer
 • Procesbeskrivelse af ti trin til evaluering af organisationsændringer 
Sidst opdateret 19/01 2016