Opfølgning i faglig ledelse og styring

Opfølgning er en forudsætning for, at den faglige ledelse kan arbejde systematisk med at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre en effektiv ressourceudnyttelse. En betingelse for at komme hele vejen rundt om styringen og kvaliteten er, at ledelsen følger op på en meningsfuld måde, som stemmer overens med den retning og de mål, der er sat på området.

Opfølgning er ledelsens middel til at sikre, at indsatser og ressourcer anvendes der, hvor de giver den største effekt – altså, at der kommer mest muligt ud af indsatsen for børn og unge med særlige behov. Det betyder, at ledelsens fokus på opfølgning som en del af den daglige drift udgør en hjørnesten i den løbende justering, udvikling og læring på området.

Opfølgning omfatter metoder og tilgang til den faglige ledelse og medarbejderne til at følge op på mål for området, den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, resultaterne for børn og unge m.m. Samlet set skal de anvendte metoder og tilgange sikre, at opfølgningen kommer hele vejen rundt om området og bidrager til løbende læring og styring.

Under elementet Opfølgning findes der redskaber til opfølgningsarbejdet, herunder til ledelsens overordnede tilrettelæggelse af opfølgningsarbejdet. Opfølgning på styring og kvalitet omfatter metoder eller tilgange til ledelsestilsyn og lovmedholdelighed samt opfølgning på mål, ressourcer, indsatser og resultater. 

Temaer i Opfølgning

Følgende temaer indgår i elementet Opfølgning:

Hvordan kan opfølgning overordnet tilrettelægges?

Ledelsestilsyn – hvordan er sammenhængen mellem retningslinjer og praksis i sagsbehandlingen?

Opfølgning på lovmedholdelighed – gør vi, hvad vi skal?

Opfølgning på indsatser – hvilke indsatser anvendes og til hvad?

Opfølgning på økonomi – anvendes ressourcerne som ønsket?

Opfølgning på resultater – hvad kommer der ud af indsatserne?

Opfølgning på de politiske mål – arbejder vi i den rigtige retning?

Sidst opdateret 18/01 2016