Om redskabskassen til faglig ledelse og styring

Socialstyrelsens redskabskasse understøtter den administrative og politiske ledelse i den enkelte kommune. Redskabskassen er fyldt med værktøjer, der kan anvendes direkte af den faglige ledelse på området.

Ledelse af området for børn og unge med særlige behov er en kompleks opgave med mange facetter. God kvalitet i sagsbehandlingen og politisk styring baseret på løbende og gennemsigtig ledelsesinformation er en fælles ambition for ledere på området. 

På det strategiske niveau giver redskabskassen inspiration til kommunalbestyrelsen, direktionen og den daglige faglige ledelse. Eksempelvis til arbejdet med at sætte kurs og retning for styring og opfølgning. Redskabskassen giver også den daglige faglige ledelse værktøjer til at udvikle og sikre kvaliteten af sagsbehandlingen, så praksis og styringsgrundlag hænger sammen.

Redskabskassen består af seks elementer, som understøtter både den strategiske og den faglige ledelse af området. 

Styringsgrundlag

Redskaber til den politiske og administrative ledelses arbejde med forudsætninger og mål på området som fx den sammenhængende børne- og ungepolitik, serviceniveauer og retningslinjer for sagsbehandling.

Styringsgrundlag

Organisering og tværfagligt samarbejde

Redskaber til arbejdet med at skabe de bedste organisatoriske rammer for at udmønte styringsgrundlaget. Redskaberne fokuserer på organisering som ramme for sagsbehandlingen og er målrettet ledelsens arbejde med at sikre hensigtsmæssige samarbejdsflader.

Organisering og tværfagligt samarbejde

Faglig udvikling

Redskaber, der har til formål at videreudvikle de faglige forudsætninger for myndighedsarbejdet, bl.a. ved at ledelsen skaber et fagligt læringsmiljø og arbejder strategisk med kompetenceudvikling.

Faglig udvikling

Arbejdstilrettelæggelse

Redskaberne giver metoder og tilgange til at sikre gode processer i sagsbehandlingen. Ledelsesredskaberne giver metoder til fordeling, overlevering og it-understøttelse af sager.

Arbejdstilrettelæggelse

Opfølgning

Redskaberne giver ledelsen metoder og tilgange til at følge op på styringsgrundlaget, den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, resultaterne for børn og unge m.m.

Opfølgning

Ledelsesinformation

Redskaberne sætter fokus på ledelsens arbejde med at tilvejebringe relevant viden om administration og lovmedholdelighed, indsatser, målgrupper, resultater og økonomi.

Ledelsesinformation

Find din indgang

Udvalgte temaer og redskaber i Faglig ledelse og styring kan inspirere alle, der arbejder på området for børn og unge med særlige behov. Det kan være en god idé at dykke ned i redskabskassen gennem en målrettet indgang for netop din ledelsesrolle.

Find de redskaber og temaer, der er relevante for dig

 


Sidst opdateret 18/01 2016