Redskaber i Faglig udvikling

Her finder du en samlet oversigt over redskaber, der indgår i temaerne under elementet Faglig udvikling. Hent redskaberne i det enkelte tema.

Tema 1: Hvordan bliver kommunens mål og strategier pejlemærker for den faglige udvikling

 • Proces til at skabe sammenhæng mellem politiske mål og rammer og faglig praksis
 • Eksempel på handleguide
 • Vejledning til at skabe rammerne for faglig sparring
 • Eksempel fra kommune til understøttelse af faglige retningslinjer

Tema 2: Hvordan skabes der læring gennem det daglige arbejde?

 • Proces for teamunderstøttelse af den faglige udvikling
       Proces for teamunderstøttelse af den faglige udvikling
       Procesbeskrivelse for fælles læring på baggrund af teamsparring
       om enkeltsager
 • Proces for skabelse af et fagligt læringsmiljø som grundlag for faglig udvikling
       Læring på møde
       Kollegial sparring og feedback
       Andres perspektiv på opgaveløsningen
 • Proces for hvordan ledelsestilsyn anvendes til faglig udvikling
 • Vejledning til udarbejdelse af strategi for den faglige udvikling

Tema 3: Hvordan omsættes ny viden og ny lovgivning i den faglige praksis? 

 • Tjekliste til identifikation og vurdering af ny lovgivning og ny viden
       Tjekliste til vurdering af hvordan ny lovgivning påvirker vores
       praksis
       Tjekliste til vurdering af hvordan ny faglig viden påvirker vores
       praksis
 • Styringsskema til implementering af ny praksis
 • Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov
 • Tjekliste ved overvejelser om dannelse af tværkommunalt samarbejde

Tema 4: Hvordan introduceres nye medarbejdere? 

 • Proces for introduktion til nye sagsbehandlere 
 • Vurdering af kompetencer i forbindelse med introduktionsforløb for nye medarbejdere
 • Proces for god overlevering af sager mellem sagsbehandlere

 

 

Sidst opdateret 19/01 2016