Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Faglig ledelse og styring > Om faglig ledelse og styring

Om faglig ledelse og styring

Socialstyrelsen har en række projekter, som har til formål at sikre en systematisk og målrettet ledelse og styring af sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge.

Socialstyrelsens projekter der understøtter en systematisk sagsbehandling af høj kvalitet:

  • Ledernetværk.  Alle landets kommuner indgår nu i det ledernetværk, som Socialstyrelsen og KL afholder for ledere og chefer på området for udsatte børn og unge. Ledernetværkene vil inspirere ledere og chefer til at skabe gode, faglige rammer om sagsbehandlingen. 
  • Redskabskasse til fagligledelse og styring. Deloitte og KL gennemførte i 2014 for Socialstyrelsen en landsdækkende kortlægning af, hvordan kommunerne arbejder med faglig ledelse og styring af sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. Der blev i den forbindelse udarbejdet en redskabskasse, som i 2015 blev afprøvet af ti danske kommuner.
  • ICS-metoden. Integrated Children’s System (ICS) er en helhedsorienteret metode til sagsbehandling og udredning. Metoden bruges i sager om udsatte børn og unge.
  • Implementeringsstøtte til ICSSocialstyrelsen tilbyder gratis rådgivningsforløb om implementering eller forankring af ICS til landets kommuner. 

Projekterne indgår sammen med en række andre projekter som en del af Overgrebspakken. Af andre centrale initiativer med betydning for sagsbehandling kan nævnes Task Forcen og Kommunale beredskaber. 

Sidst opdateret 03/05 2021