Forside > Tværgående områder > Faglig ledelse og styring > Om faglig ledelse og styring

Om faglig ledelse og styring

Socialstyrelsen har en række projekter, som har til formål at sikre en systematisk og målrettet ledelse og styring af sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge.

Socialstyrelsens projekter der understøtter en systematisk sagsbehandling af høj kvalitet:

  • Ledernetværk.  Alle landets kommuner indgår nu i det ledernetværk, som Socialstyrelsen og KL afholder for ledere og chefer på området for udsatte børn og unge. Ledernetværkene vil inspirere ledere og chefer til at skabe gode, faglige rammer om sagsbehandlingen. 
  • Udviklingsprojekt om faglig ledelse og ledelsesinformation. Deloitte og KL gennemførte i 2014 for Socialstyrelsen en landsdækkende kortlægning af, hvordan kommunerne arbejder med faglig ledelse og styring af sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. I forlængelse heraf udarbejdes en redskabskasse, som i 2015 afprøves af ti danske kommuner.
  • Implementeringsstøtte til ICS. Der er i foråret 2015 88 danske kommuner, som anvender sagsbehandlingsmetoden ICS. Socialstyrelsen giver implementeringsstøtte både til igangsættelse og forankring af metoden. 

    ICS-metoden

Projekterne indgår sammen med en række andre projekter som en del af Overgrebspakken. Af andre centrale initiativer med betydning for sagsbehandling kan nævnes Task Forcen og Kommunale beredskaber. 

Sidst opdateret 09/02 2017