Baggrund for ledernetværket

Ledernetværket er en videreførelse af det tidligere ledernetværk på området udsatte børn og unge.

Videreførelsen af ledernetværket er en del af Overgrebspakken – samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb, som satspuljepartierne i efteråret 2012 besluttede at afsætte penge til. Du kan læse om udbuddet af det nye ledernetværk og finde materialer fra de tidligere ledernetværk her.

Fold alle teksterne ud eller ind

Udbudsrunden

Socialstyrelsen udbød i oktober 2013 opgaven med at videreudvikle og videreføre det ledernetværk blandt familiechefer, faglige ledere og teamledere på området udsatte børn og unge, som Socialstyrelsen har gennemført siden 2007. Svarfristen for udbuddet var d. 9. december 2013.

Udbuddet blev vundet af KL’s Center for Social- og Sundhed og KL’s Konsulentvirksomhed (KLK).

Opgaven er igangsat ved kontraktindgåelse i februar 2014 og gennemføres i perioden frem til 31. december 2017.

Opgaven blev udbudt som et offentligt EU- udbud jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter tillæg IIB tjenesteydelser. Beløbsrammen er på 5.760.000 kr. ekskl. moms, svarende til 7.200.000 kr. inkl. moms.

Se udbudsmateriale og udbudsbekendtgørelsen her:

Tidligere ledernetværk

Der er blevet gennemført ledernetværk i forbindelse med Barnets Reform og Anbringelsesreformen. Det er der kommet en række inspirationshæfter ud af, som du kan finde her.

Tidligere ledernetværk: 

Barnets reform

Netværkene i forbindelse med Barnets Reform blev gennemført ved netværksmøder regionalt. Det første netværksmøde blev afholdt i efteråret 2010 som optakt til, at de lovændringer, der var en del af Barnets Reform, trådte i kraft. Herefter er der blevet afholdt netværksmøder frem til og med efteråret 2012 om centrale temaer i Barnets Reform.

Du kan læse opsamlingerne på netværksmøderne her: 

Anbringelsesreformen 

Også i forbindelse med Anbringelsesreformen blev der i perioden 2007 til 2009 gennemført ledernetværk.

Du kan læse opsamlingerne på netværksmøderne her: 

Sidst opdateret 21/09 2015