Aktiviteter i ledernetværket

Få et overblik over tidligere og planlagte aktiviteter i ledernetværket.

Ledernetværket består af følgende elementer:

  • To stormøder i form af fælles kick-off-arrangement for alle deltagerne i ledernetværket den 28. april 2014 samt et stormøde i slutningen af 2017.
  • To netværksmøder hvert år i hver region. Møderne afvikles som dagsmøder i perioden september 2014 til september 2017.
  • Socialstyrelsen og KL vil på hvert netværksmøde lægge op til at deltagerne i ledernetværket arbejder med forskellige opgaver mellem netværksmøderne. Det kan fx. være analyseaktiviteter, udviklingsopgaver eller afprøvning af ideer til nye metoder udviklet på netværksmøderne.
  • Formidling af resultater fra ledernetværket til ledernetværkets deltagere og relevante parter.

Læs mere om ledernetværket i invitationen til ledernetværket

Kontaktpersoner i KL's Center for Social og Sundhed:

Eventuelle spørgsmål vedrørende indholdet i ledernetværket kan rettes til følgende:

Chefkonsulent Hanne Gøttrup, tlf. 3370 3249, email:
Konsulent Jessie Brender Olesen, tlf. 3370 3276, email:
Konsulent Peter Petersen, tlf. 3370 3288, email:

Spørgsmål af mere praktisk karakter kan rettes til:

Projektmedarbejder Marie Friborg Madsen, tlf. 3370 3377, email: 

Sidst opdateret 20/05 2015