Forside > Tværgående områder > Efteruddannelse > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse
Der er et væsentligt potentiale for mange kommuner til i højere grad at arbejde systematisk og langsigtet med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge med særlige behov for støtte. Projektet skal understøtte kommunerne i dette.
Netværks- og formidlingsaktiviteter til understøttelse af Socialstyrelsens efter- og videreuddannelser
En række netværks- og formidlingsaktiviteter skal styrke sammenhængen mellem Socialstyrelsens forskellige efter- og videreuddannelsestilbud på området for udsatte børn og unge.
Sidst opdateret 12/05 2015