Forside > Tværgående områder > Efteruddannelse > Om efteruddannelse > Master i udsatte børn og unge (MBU)

Master i udsatte børn og unge (MBU)

Masteren i udsatte børn og unge giver fokus på omsætning af teori til praksis, styring, faglig ledelse og udvikling af børne- og ungeområdet.

Se klip med studerende fra masteruddannelsen

Indhold

Masteruddannelsen har fokus på det kommunale ansvar på børne- og ungeområdet, viden om udsatte børn og unge, lovgivningen på området samt på styring, faglig ledelse og udvikling af praksis.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med børn og unge med behov for særlig støtte i henhold til servicelovens kapitel 11. Det kan være børne- og familiechefer, faglige ledere, faglige konsulenter og erfarne sagsbehandlere i de kommunale børne- og familieafdelinger. Det kan også være ledere af leverandørområdet i kommunerne, ledere af opholdssteder og døgninstitutioner, eller det kan være medarbejdere, der i det daglige arbejde har et tæt samarbejde med ledere og sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger.

Form

Det er en toårig deltidsuddannelse. Uddannelsen er opdelt i fire semestre, der hver varer et halvt år.
Masteruddannelsen tilbydes som åbne uddannelsesforløb, hvor der op til studiestart er åbent optag af studerende på tværs af kommuner og arbejdspladser. Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol.

Der er ét årligt optag på uddannelsen. Nogle år udbydes uddannelsen i Aalborg og nogle år i København. I efteråret 2015 foregår undervisningen i Aalborg. 

Læs mere om indhold, optagelseskrav og ansøgning her (Åbner nyt vindue)

Fokus på omsætning fra uddannelse til praksis

Masteruddannelsen har et markant og vedvarende fokus på, hvordan det tillærte på uddannelsen omsættes i praksis i egen kommune. For at understøtte at den studerendes arbejdsplads arbejder målrettet med omsætning af viden til praksis, skal der for den enkelte kommune og studerende opstilles konkrete læringsmål og mål for, hvordan det tillærte omsættes i praksis.

Pris

Socialstyrelsen giver tilskud til at gennemføre masteruddannelsen. Med tilskud er deltagerbetalingen 40.000 kr. for den samlede uddannelse.

Kravene for at modtage tilskud er:

  • Den studerende skal være tilmeldt den samlede masteruddannelse på børne- og ungeområdet.
  • Den studerende skal tage uddannelsens fire semestre i den anbefalede rækkefølge.
  • Den studerende skal gennemføre uddannelsen som deltidsstudie inden for to til seks år.
  • Den studerendes arbejdsplads skal betale for hele uddannelsens pris fratrukket deltagertilskuddet.
  • Den studerendes arbejdsgiver skal bakke op om uddannelsen.
  • Den studerende og dennes arbejdsplads skal udarbejde en aftale med uddannelsesudbyderen, der forpligter ledelse og studerende på formulering af og opfølgning på konkrete læringsmål i samarbejde med uddannelsesudbyderen. Aftalen er ikke ensbetydende med optagelse på uddannelsen.
Socialstyrelsen gør opmærksom på at navn, titel og ansættelsessted videresendes til Socialstyrelsen fra Aalborg Universitet, hvis man tildeles deltagertilskud. Dette er nødvendigt i forbindelse med udbetaling og administration af deltagertilskuddet, jf. betingelserne for deltagertilskuddet. Dine oplysninger videregives ikke til andre parter, og Socialstyrelsen håndterer dine oplysninger efter gældende lovgivning. Data, der opbevares hos Socialstyrelsen slettes, når du har gennemført uddannelsen.

Baggrund

Socialstyrelsen har udbudt Master i udsatte børn og unge siden 2010.

Læs mere om baggrunden for masteruddannelsen her 

Sidst opdateret 05/07 2018