Resultater fra projekter afsluttet i 2016

Her kan du se resultaterne fra de projekter som blev afsluttet i 2016

Fold alle teksterne ud eller ind

Supervision inden for børne- og ungeområdet – En katalysator for faglig udvikling

I dette forsknings- og udviklingsprojekt er supervision genstandsfeltet. Supervision er en udbredt faglig praksis i det sociale arbejde, men der findes ikke megen viden om, hvordan det praktiseres. Litteraturen om supervision er primært af teoretisk karakter.

Projektets udviklingsdel er at undersøge og teste supervisionens potentiale som et omdrejningspunkt for lokal faglig udvikling af det sociale arbejde.

Projektet blev udført af Professionshøjskolen Metropol fra 1. januar 2012 til 1. februar 2015.

Se resultaterne fra projektet:

Vil du have flere oplysninger, kan du kontakte Jacob Magnussen:

Fattigdom og omsorgssvigt

I dette forskningsprojekt undersøges det, hvordan sagsbehandlere inddrager fattigdom i sager om omsorgssvigt af børn. 

Forskningsrapporten ”Børnefamiliers fattigdom og omsorgssvigt” præsenterer resultaterne af et forskningsprojekt udført af Professionshøjskolen Metropol, som blandt andet satte fokus på, hvordan sagsbehandlere inddrager fattigdom i sager om omsorgssvigt af børn.

Rapporten baserer sig bl.a. på en kort spørgeskemaundersøgelse i de 25 kommuner, der havde flest lavindkomstfamilier, 15 case studier samt i alt 61 interviews og observationer i tre kommuner, samt en forskningsoversigt for perioden 2010-2014. I rapporten gennemgås fire udvalgte cases.

Projektet blev udført i perioden 1. januar 2013 til 1. april 2016. Det er finansieret af Socialstyrelsen via en særlig forsknings- og udviklingspulje (§ 15.16.01.20).

Vil du have flere oplysninger, kan du kontakte Adam Johansen: adjo@phmetropol.dk

Rapporten kan læses her (pdf)

Sidst opdateret 30/11 2018