Resultater fra projekter afsluttet i 2014-2015

Her kan du se resultaterne fra de projekter som blev afsluttet i 2014-2015

Fold alle teksterne ud eller ind

Risikovurderinger i dilemmafyldte sager vedr. børn og unge fra familier med etnisk minoritetsbaggrund, UC Syddanmark

Formålet er, at udvikle et bæredygtigt og dynamisk vidensgrundlag for socialfaglige risikovurderinger i dilemmafyldte sager vedr. børn og unge fra familier med etnisk minoritetsbaggrund, der inddrager de kulturelle forholds betydning, samt hensynet til både her – og – nu indsats og en løsning der er langtidsholdbar. Derudover er formålet, at udvikle et refleksionsværktøj, som kan sikre kvalitet i risikovurdringsprocessen både for den enkelte fagprofessionelle og i fælles mødesammenhænge.

Projektet udføres af UC Syddanmark fra 01-01-2012 til 01-05-2015.

Se endelige resultater:
Oversigt over resultater (pdf)

Vil du have flere oplysninger, kan du kontakte Gro Hellesdatter Jacobsen på

Børns perspektiv på inklusion i en dansk kommune, VIA University College

Projektet undersøger, hvordan i alt 18 børn, på tre forskellige klassetrin, over tre år oplever deres mulighed for at deltage i forskellige former for fællesskaber dvs. former for inklusion. Sideløbende undersøges hvordan pædagoger, lærere og socialrådgivere beskriver deres inklusionsarbejde, og hvordan de oplever deres muligheder for at skabe rammer for inklusion.

Projektet er udført af VIA University College fra 01-01-2012 til 31-12-2014.

Se endelige resultater:

Oversigt over resultater 

Vil du have flere oplysninger, kan du kontakte Lotte Junker Harbo

Socialfaglig ledelse, Aalborg Universitet

Udvikling af teoretisk, empirisk og praktisk forståelse af faglig ledelse og fagudvikling inden for udsatte børn og ungeområdet 

Projektet, der er et forskningsprojekt, er tilknyttet masteruddannelsen i børn og unge. Formålet med projektet er at få udredt og beskrevet begrebet faglig ledelse og fagudvikling indenfor børne- og ungeområdet. Projektet består af en teoretisk del, hvor der bl.a. tages udgangspunkt i teorier om ”fag”, faglige professioner , organisationers betydning for udøvelsen af et fag, og en praktisk del, der bl.a. handler om, hvordan viden omsættes til handling.

Projektet er udført af Aalborg Universitet i perioden 15-08-2011 til 14-08-2014.

Se de endelige resultater:

Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Karin Kildedal eller Erik Laursen

Børn og Unge politikken i kommunen; mellem intention og realitet, UC Syddanmark

Projektet, der er et forskningsprojekt, bygger ovenpå et tidligere projekt. Formålet er at undersøge, hvordan arbejdet med implementeringen af børne- og ungepolitikken , som udføres af de udøvende professioner, kan kvalificeres i den enkelte kommune. Det er herunder formålet bl.a. at undersøge, i hvilket omfang og, hvordan børnepolitikken bringes i spil i de forskellige kommuner, hvordan den er implementeret, og hvad der spiller ind i forhold til omfanget af implementeringen.

Projektet er udført af UC Syddanmark i perioden 01-01-2011 til 01-07-2014.

Se de endelige resultater:

Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Ole Steen Nielsen

Økonomiens betydning og socialfaglig sagsbehandling, Professionsionshøjskolen Metropol

Dette projekt handler om, hvordan budgetblikket i socialt arbejde slår igennem i sagsbehandleres og lederes daglige praksis. Viden om dette er afgørende for at forstå, hvordan det øgede fokus på økonomistyring af det specialiserede socialområde bidrager til udvikling af nye praksisformer, hvor sagsbehandlerne fx skal kunne synliggøre sammenhængen mellem prisen på en indsats og de resultater, der forventes at blive skabt af indsatsen. Projektet afrapporteres i en rapport, der kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn og unge.

Projektet er udført af Professionsionshøjskolen Metropol i perioden 01-01-2012 til 01-07-2014.

Se de endelige resultater:

Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Ida Marie Schrøder

Sidst opdateret 21/12 2016