Gå til indhold

Tema 8: Udvalgte målgrupper

Det ottende tema i Børnekataloget har til formål at bibringe kommunerne viden om to udvalgte målgrupper: Børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund samt unge under 25 år, der er omfattet af den nye sammenhængende ungeindsats.

Kurserne skal overordnet set styrke målrettede og effektive indsatser for de udvalgte målgrupper, og bidrage til, at myndighedssagsbehandlere får et bedre vidensgrundlag for arbejdet. Begge kurser er derfor baseret på den nyeste forskningsbaserede viden samt viden om effektfulde kommunale indsatser, herunder tværfaglige og helhedsorienterede indsatser og organiseringsformer. Særligt kurset om en sammenhængende ungeindsats bibringer deltagerne viden om de lovgivningsmæssige rammer, der knytter sig den nye indsats i kommuner og samarbejdet på tværs.

Tema 8 består af følgende kursustitler:

  • Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund
  • Videnskursus om en sammenhængende ungeindsats

Tilmeld dig kurserne på www.børnekataloget.dk

Sidst opdateret 23/04 2019