Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Efteruddannelse > Om efteruddannelse > Børnekataloget > Tema 8: Unge, der er omfattet af den nye ungeindsats

Tema 8: Unge, der er omfattet af den nye ungeindsats

Det ottende tema i Børnekataloget har til formål at bibringe kommunerne viden om unge under 25 år, der er omfattet af den nye sammenhængende ungeindsats.

Kurset skal overordnet set styrke målrettede og effektive indsatser for den udvalgte målgruppe samt bidrage til, at myndighedssagsbehandlere får et bedre vidensgrundlag for arbejdet. Kurset er derfor baseret på den nyeste forskningsbaserede viden samt viden om effektfulde kommunale indsatser, herunder tværfaglige og helhedsorienterede indsatser og organiseringsformer. Kurset bibringer deltagernes viden om de lovgivningsmæssige rammer, der knytter sig den nye indsats i kommuner og samarbejdet på tværs.

Tema 8 består af følgende kursustitel:

  • Videnskursus om en sammenhængende ungeindsats

Tilmeld dig kurset på www.børnekataloget.dk

Sidst opdateret 04/01 2021