Gå til indhold

Tema 6: ICS - Integrated Children's System

Det sjette tema i Børnekataloget har specifikt fokus på at udbrede og understøtte den socialfaglige sagsbehandlingsmetode Integrated Children’s System (ICS) og derigennem styrke kvaliteten i kommunernes sagsbehandling.

Kurserne skal tilvejebringe kursisterne redskaber og viden til at understøtte en systematisk anvendelse af ICS i en socialfaglig kontekst, og skal specifikt give kursisterne træning i anvendelsen af metoden, brug af værktøjer og viden om de bagvedliggende socialfaglige teorier. Det ene af de to kurser i temaet er særligt henvendt til ICS superbrugere, der spiller en særligt rolle i kommunernes implementering og anvendelse af metoden. På disse kurser vil deltagerne derfor også få træning i anvendelse, formidling og facilitering af metoden samt viden og kompetencer til at understøtte det videre arbejde med implementering.

Læs mere om ICS på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om ICS på Vidensportalen.

Tema 6 består af følgende kursustitler:

  • Metodekursus om ICS
  • Metodekursus til ICS superbrugere

Tilmeld dig kurserne på www.børnekataloget.dk

Sidst opdateret 23/04 2019