Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Efteruddannelse > Om efteruddannelse > Børnekataloget > Tema 5: Grundlæggende sagsbehandling

Tema 5: Grundlæggende sagsbehandling

Det femte tema i Børnekataloget har til formål at give medarbejdere og ledere i kommunen redskaber til at sikre en sagsbehandlingsproces, der både er systematisk, lovmedholdelig og af høj faglig kvalitet.

Temaet rummer to praksiskurser om systematik i sagsbehandlingen, hvoraf det ene er særligt henvendt til kommuner, der indgår i et forløb med Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge.

Deltagerne bliver præsenteret for konkrete eksempler på systematik i sagsgangene og den enkelte kursist opnår kompetencer i forhold til at strukturere og gennemføre et sagsforløb, der lever op til kravene i lovgivningen, har sammenhæng til kommunens valgte socialfaglige metode og er af en høj kvalitet. Det er desuden formålet, at den enkelte kommune bliver rustet til at kunne udarbejde en plan for, hvordan et sagsforløb bedst struktureres og systematiseres.

Tema 5 består af følgende kursustitler:

  • Praksiskursus om systematik i sagsbehandlingen
  • Praksiskursus om systematik i sagsbehandlingen udviklet til Task Force kommuner

Tilmeld dig kurserne på www.børnekataloget.dk

Sidst opdateret 29/01 2020