Gå til indhold

Tema 4: Indsatser

Formålet med det fjerde tema i Børnekataloget er, at styrke særligt myndighedsrådgiveres viden og indsigt i forskellige foranstaltningstyper og de i lovgivningen anførte krav og rettigheder som barnet og den unge og deres familier har i forbindelse med et foranstaltningsforløb.

Temaet har overordnet fokus på at understøtte kommunens tilrettelæggelse af arbejdet med familierne omkring valg af indsatser, så udsatte børn og deres familier oplever, at en foranstaltning fører til en positiv udvikling.

Temaet skal bidrage til, at kommunens medarbejdere får kendskab til den nyeste lovgivning og forskning på området, og derigennem øget viden om hvordan man bedst kan tilrettelægge et foranstaltningsforløb, så det imødekommer behovet og understøtter stabilitet og positiv udvikling for det enkelte barn eller den enkelte unge og familien. De tre videnskurser i Børnekatalogets fjerde tema behandler disse temaer med særligt fokus på hhv. matchning til en foranstaltning, efterværn og plejefamilieområdet.

Tema 4 består af følgende kursustitler:

  • Praksiskursus om valg af indsats
  • Videnskursus om matchning til en foranstaltning
  • Videnskursus om efterværn
  • Videnskursus om plejefamilieområdet

Tilmeld dig kurserne på www.børnekataloget.dk

Sidst opdateret 23/04 2019