Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Efteruddannelse > Om efteruddannelse > Børnekataloget > Tema 3: Inddragelse i sagsbehandlingen

Tema 3: Inddragelse i sagsbehandlingen

Det tredje tema i Børnekataloget rummer to praksiskurser, der begge handler om inddragelse. I overensstemmelse med Børne- og Socialministeriets pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet, er det kursernes overordnede formål at styrke inddragelsen af børn og unge samt familie og netværk i kommunens arbejde.

Kurserne skal bidrage til, at myndighedssagsbehandlere og relevante medarbejdere fra almen- og udførerområdet får indsigt i, hvad en systematisk og kvalificeret praksis for inddragelse af barnet/den unge, familie og netværk indebærer, samt hvordan den kan understøtte kvalitet for barnet og den unge samt familien i sagsforløb og indsatser.

Derudover skal temaet styrke deltagernes konkrete kompetencer til at inddrage barnet og den unge samt familie og netværk på en måde, som understøtter deltagelse, motivation og ejerskab, samt styrker barnet og den unges resiliens, trivsel og udvikling. Særligt det ene praksiskursus har til formål at understøtte kommunens arbejde med netværksinddragende metoder.

Tema 3 består af følgende kursustitler:

  • Praksiskursus om inddragelse i indsats- og sagsforløb
  • Praksiskursus om netværksinddragende metoder

Tilmeld dig kurserne på www.børnekataloget.dk

Sidst opdateret 23/04 2019