Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Efteruddannelse > Om efteruddannelse > Børnekataloget > Tema 2: Faglig udredning og opfølgning

Tema 2: Faglig udredning og opfølgning

Formålet med Børnekatalogets andet tema er at styrke kommunernes arbejde med den faglige udredning og opfølgning i myndighedsarbejdet med udsatte børn og unge.

Kurserne skal samlet set bidrage til at styrke myndighedssagsbehandleres kompetencer i forhold til på systematisk vis at udføre de socialfaglige opgaver, der er igennem et sagsforløb. Det indebærer bl.a. vurdering af underretninger, gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, udarbejdelse af mål i handleplanen, valg af indsats samt afslutning af en sag.

Temaets to videnskurser har specifikt fokus på hhv. underretninger og myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb.

Særligt praksiskurset har desuden til formål at give kursisterne indsigt i og viden om Børne- og Socialministeriets kvalitetspejlemærker for god sagsbehandling på børne- og ungeområde, herunder hvordan inddragelse af barn, familie og netværk kan være et mindset, der understøtter kvalitet, medejerskab og deltagelse i hele sagsforløbet.

Tema 2 består af følgende kursustitler:

  • Praksiskursus om faglig udredning og opfølgning
  • Videnskursus om underretninger
  • Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

Tilmeld dig kurserne på www.børnekataloget.dk

Sidst opdateret 04/01 2021