Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Efteruddannelse > Om efteruddannelse > Børnekataloget > Tema 1: Opsporing, forebyggelse og tidlig indsats

Tema 1: Opsporing, forebyggelse og tidlig indsats

Formålet med det første tema i Børnekataloget er at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn og unge, og i denne forbindelse styrke den tidlige opsporing af udsatte børn og unge.

Kurserne skal bidrage til, at det fagpersonale, der til dagligt arbejder med børn og unge, har en generel viden om udsatte børn, har kompetencer i forhold til at opspore tidlige tegn på mistrivsel, og viden om relevante støtte- og handlemuligheder i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Temaets kursustitler stiller særligt skarpt på tegn på begyndende mistrivsel hos børn og unge i en udsat position, skolevægring og børn og unge, der er i risiko for at udvikle skolevægring samt børn og unge som pårørende til eksempelvis forældre ramt af alvorlig sygdom eller forældre med misbrugsproblematikker.

Kurserne har på tværs af kursustitler til formål at styrke kursisterne viden om lovgivning og indsatser på området til brug ift. de enkelte målgrupper.

Tema 1 består af følgende kursustitler:

  • Praksiskursus om den tidlige og forebyggende indsats
  • Videnskursus om opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet
  • Videnskursus om skolegang og skolevægring
  • Videnskursus om børn som pårørende

Tilmeld dig kurserne på www.børnekataloget.dk

Sidst opdateret 04/01 2021